CS Study Fun – Khoa học máy tính

Learn & Enjoy …

Boost.MPI (3) – Lập trình thuật toán song song của Nocedal & cộng sự

Posted by Trần Quốc Long trên Tháng Mười Hai 3, 2010

Đọc ở đây http://etintin.com/csstudyfun/?p=1446

Advertisements

Posted in Lý thuyết học máy, Quy hoạch lồi, Thuật toán | Leave a Comment »

Boost.MPI (2) – Bài toán phân lớp tuyến tính

Posted by Trần Quốc Long trên Tháng Mười Hai 2, 2010

Đọc ở đây http://etintin.com/csstudyfun/?p=1400

Posted in Lý thuyết học máy, Quy hoạch lồi, Thuật toán | Leave a Comment »